Đào tạo

Khai giảng khóa học PHẦN MỀM TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ tháng 11 (Miễn phí cho sv...
Khai giảng khóa học PHẦN MỀM TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ đầu tháng 11. Lớp học miễn phí dành cho tất cả các bạn sinh viên Khoa CKĐL. Các bạn sinh viên có đam mê về các phần mềm thiết kế tính toán có thể liên hệ: Phòng...

Tuyển sinh

Cán bộ giảng viên Nhà trường thăm và làm việc với Công ty ô tô Hyundai Thành...
Cán bộ giảng viên Nhà trường thăm và làm việc với Công ty ô tô Hyundai Thành Công

Hợp tác doanh nghiệp - Tuyển dụng

Cán bộ giảng viên Nhà trường thăm và làm việc với Công ty ô tô Hyundai Thành...
Cán bộ giảng viên Nhà trường thăm và làm việc với Công ty ô tô Hyundai Thành Công


Số lượt truy cập:
265279