NGÀY HỘI VIỆC LÀM - 2017

Đăng ngày 11/05/2017 773 lượt xem

THÔNG BÁO

(V/v tổ chức ngày hội việc làm năm 2017)

 

- Theo Kế hoạch số 03/KH-CNM&TT ngày 5 tháng 5 năm 2017. Khoa Công nghệ May & TT sẽ tổ chức “Ngày hội việc làm năm 2017” cho Sinh viên năm cuối các ngành: Công nghệ May, Kinh tế, Ngoại ngữ và Công nghệ thông tin, cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Từ 7h45’ - 11h30’, Thứ 7 (13/5/2017).

- Địa điểm: Phòng ĐH513, sảnh và hàng lang tầng 5.

2. Doanh nghiệp tham dự:- Tổng Công ty Đức Giang – CTCP

- Tổng công ty May 10 – CTCP.

- Công ty CP sản xuất hàng thể thao Maxport.

- Công ty TNHH may Hanesbrands Việt Nam (100% vốn nước ngoài).

- Công ty TNHH May mặc Artif  Việt Nam (100% vốn nước ngoài).

- Công Ty TNHH Linea Aqua Việt Nam (100% vốn nước ngoài).

- Công ty TNHH Maxturn Apparel (100% vốn nước ngoài).

- Công Ty TNHH May mặc xuất khẩu Vitgarment (100% vốn nước ngoài).

- Công Ty TNHH May mặc dệt kim Smart Shirt Việt Nam (100% vốn nước ngoài).

- Tổng Công ty May Hưng Yên.

- Công ty Cổ phần May Đông Mỹ. 

- Công ty Cổ phần May & Dịch vụ Hưng Long.

- Công ty Cổ phần May Hưng Việt.    

- Công ty TNHH dệt kim Đông Xuân. 

- Công ty TNHH Trường Phúc Hưng Yên.  

- Công ty TNHH May mặc An Thắng.

3. Đối tượng tham gia:

- Sinh viên năm cuối hệ Đại học & Cao đẳng và Sinh viên năm thứ 3 mong muốn được trải nghiệm để tính lũy kinh nghiệm cho năm sau ra trường.

- Đây là một dịp tốt không chỉ dành cho sinh viên khoa Công nghệ May & Thời trang mà còn là cơ hội tìm kiếm việc làm cho tất cả các sinh viên năm cuối của khoa Kinh tế, Ngoại ngữ, Công nghệ thông tin được tiếp xúc trực tiếp với Nhà tuyển dụng; tạo cơ hội tìm kiếm việc làm cho các sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp ra trường.

a. Kính gửi thông báo này tới các Khoa: Kinh tế, Ngoại ngữ và Công nghệ thông tin.

b. Tất cả sinh viên năm cuối K11, MK44 và M14 của Khoa Công nghệ May & TT (bắt buộc có mặt đầy đủ 100%).

c. Sinh viên năm cuối K11, MK44 các khoa tại Cơ sở 2: Công nghệ thông tin, Kinh tế và Ngoại ngữ.

d. Sinh viên MK12 khoa CN may & Thời trang không có giờ lên lớp.

e. Giáo viên chủ nhiệm các lớp năm cuối và các giáo viên không có giờ lên lớp.

g. Để duy trì hoạt động chung của khoa, yêu cầu Giáo viên chủ nhiệm điểm danh sĩ số các lớp, trường hợp những sinh viên vắng mặt không có lý do chính đáng, hạ hạnh kiểm vào học kỳ II năm học 2016-2017.

BAN TỔ CHỨC