Các bộ môn- Trung tâm

               ·         Giáo vụ khoa: ThS. Phạm Văn Giang0989 601 930

·         Giảng viên:

1. Bộ môn Công nghệ ô tô

1

NCS. Nguyễn Mạnh Cường – PT BM

Phụ trách Bộ môn

10

ThS. Vũ Xuân Trường – P. BM

2

TS. Đinh Ngọc Ân – CT Hội đồng khoa

11

PGS.TS Nông Văn Vìn

3

ThS. Lê Anh Vũ

12

TS. Nguyễn Thanh Quang

4

ThS. Đồng Minh Tuấn – Bí thư CĐGV

13

TS. Nguyễn Văn Thịnh

5

ThS. Nguyễn Năng Minh

14

NCS. Vũ Đức Thuận

6

ThS. Nguyễn Xuân Hòa

15

ThS. Luyện Văn Hiếu

7

ThS. Phạm Văn Kiêm

16

ThS. Khổng Văn Nguyên

8

ThS. Vũ Đình Nam

17

ThS. Đỗ Văn Cường

9

ThS. Bùi Hà Trung

18

ThS. Phạm Văn Hải

 

 

19

ThS. Trần Văn Thoan

2. Bộ môn Công nghệ Cơ điện lạnh và điều hòa không khí

1

TS. Đào Chí Cường – Trưởng BM

Bí thư chi bộ

5

ThS. Lê Ngọc Trúc

2

PGS.TS Trương Ngọc Tuấn

6

ThS. Phạm Hữu Hưng

3

ThS. Đỗ Chí Dũng

7

ThS. Nguyễn Hải Hà 

4

ThS. Lê Trí Quang

 8

 ThS. Đặng Thị Bình

3.Trung tâm thực hành – Thí nghiệm và ứng dụng công nghệ

1

ThS. Lê Đăng Đông – GĐ trung tâm

6

ThS. Nguyễn Văn Nhơn – PGĐ TT

2

ThS. Bùi Đức Hạnh – CTcông đoàn khoa

7

ThS. Trần Văn Đăng – Bí thư LCĐ

3

ThS. Lê Vĩnh Sơn

8

ThS. Nguyễn Văn Huỳnh

4

ThS. Dương Thị Thu Hằng

9

ThS. Bùi Hải Nam

5

ThS. Nguyễn Văn Nhỉnh

 

 

 

     
 
Quay lại
Tiêu điểm
Yahoo:   
khoackdl@utehy.edu.vn

Số lượt truy cập:
262812