Title1
Titlte2
Title3
Title4
title5
Đào tạo

Đề án tuyển sinh của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên năm 2019
13/03/2019 54 lượt xem
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên công bố "Đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019" như sau:
Sinh viên
Chuyển giao công nghệ
Đối tác