Đào tạo trình độ Thạc sỹ

Khoa Cơ khí Động lực đào tạo trình độ thạc sỹ từ năm 2011 với ngành đào tạo Kỹ thuật cơ khí Động lực.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

      Mục tiêu đào tạo Thạc sỹ chuyên ngành Cơ khí động lực là đào tạo các chuyên gia có trình độ chuyên môn sâu, có năng lực cao về thực hành, có kiến thức cơ bản vững vàng. Có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo.

Chi tiết Chương trình đào tạo Cao học ngành Kỹ thuật Cơ khí Động lực
 

 

            

Quay lại
Tiêu điểm
Yahoo:   
khoackdl@utehy.edu.vn

Số lượt truy cập:
262811