TT                                Tên bài báo đã xuất bản                                        Tác giả
 1  Nhận biết hư hỏng động cơ diesel trên cơ sở phân tích quá trình chuyển tiếp

Bùi Hải Triều - Đào Chí Cường

Tạp chí Khoa học & công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật – Số 76/ 2010.  

 TS. Đào Chí Cường
 2  Chẩn đoán động cơ có mô hình trợ giúp

Bùi Hải Triều - Đào Chí Cường

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn - Số 20 – kỳ 2 tháng 10/2005.

 TS. Đào Chí Cường
 3  §  Chẩn đoán động cơ diesel nhờ phân tích khói trong khí thải

Đào Chí Cường - Bùi Hải Triều

Tạp chí Giao thông vận tải -Tháng 3/2010.

 TS. Đào Chí Cường
 4  §  Xây dựng cơ sở kiến thức chẩn đoán động cơ diesel trong điều kiện dã ngoại

Đào Chí Cường - Bùi Hải Triều

Tạp chí giao thông vận tải - Tháng 4 /2010.

 TS. Đào Chí Cường
 5  §  Mô hình chẩn đoán hư hỏng động cơ diesel theo logic mờ

Bùi Hải Triều - Đào Chí Cường

Tạp chí Giao thông vận tải – Tháng 6/2010.

 TS. Đào Chí Cường
 6  §  Chẩn đoán động cơ diesel theo phương pháp phân tích nhánh cây Hư hỏng – Triệu chứng có trợ giúp của máy tính

Đào Chí Cường - Bùi Hải Triều

Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn  – Số 9 /2010.

 TS. Đào Chí Cường
 7  §  Hệ thống chẩn đoán động cơ diesel trong điều kiện dã ngoại

Bùi Hải Triều - Đào Chí Cường - Hàn Trung Dũng

Tuyển tập báo cáo khoa học hội nghị khoa học công nghệ Hàng Hải Việt Nam năm 2011.

 TS. Đào Chí Cường
 8  §  Nghiên cứu khả năng ứng dụng cơ cấu chấp hành ABS trên ô tô tải cỡ nhỏ sản xuất tại Việt Nam

Bùi Đức Hạnh - Lê Vĩnh Sơn - Đào Chí Cường - Dương Ngọc Khánh 

Tạp chí Cơ khí Việt Nam - Số 12 tháng 12 năm 2012.

 TS. Đào Chí Cường
 9  Nghiên cứu ảnh hưởng của góc phun sớm nhiên liệu tới thành phần khí xả của động cơ diesel khi sử dụng nhiên liệu biodiesel
Nguyễn Mạnh Cường­1, Trần Văn Nam2, Dương Việt Dũng2
Hội nghị khoa học lần thứ VII, Viện kỹ thuật cơ giới quân sự. Hà Nội, 09/05/2014

 NCS. Nguyễn Mạnh Cường
10 So sánh hiệu suất động cơ của nhiên liệu sinh học và nhiên liệu diesel dùng cho động cơ đốt trong

Nguyễn Mạnh Cường­1, Trần Văn Nam2, Dương Việt Dũng2

Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc, Kỷ niệm 35 năm thành lập Viện Cơ học. Hà Nội, 09/04/2014

NCS. Nguyễn Mạnh Cường
11 Nghiên cứu xây dựng mô hình mô phỏng các chỉ tiêu kỹ thuật của động cơ xăng 4 kỳ trên phần mềm Matlab/Simulink

Nguyễn Mạnh Cường1, Nguyễn Năng Minh1, Trịnh Viết Thiệu2

Tạp chí khoa học và công nghệ, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, Số 1/2014

NCS. Nguyễn Mạnh Cường
12 Application of Air-assisted Injector on Semi-direct Injection System for Four-Stroke Spark-ignition Engine

Nguyễn Mạnh Cường, Trần Văn Nam, Dương Việt Dũng

Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí Toàn quốc năm 2013, Đồng Hới, tháng 7/2013.

NCS. Nguyễn Mạnh Cường
13

Ảnh hưởng nhiên liệu Diesel sinh học đến phát thải của động cơ Diesel truyền thống

Nguyễn Mạnh Cường, Trần Văn Nam, Dương Việt Dũng

Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí Toàn quốc năm 2013, Đồng Hới, tháng 7/2013.

NCS. Nguyễn Mạnh Cường
14

Effect of swirl ratio on performance of semi-direct injection SI engine

Yuh-Yih Wu, Manh-Cuong Nguyen, Anh-Trung Tran

World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) conference, 2010, Taiwan.

NCS. Nguyễn Mạnh Cường
15

Investigation of realizing SDI with high swirl charge in a motorcycle engine

Yuh-Yih Wu, Hsien-Chi Tsai, Manh-Cuong Nguyen

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY, Issue 2, Vol. 3, 2009

NCS. Nguyễn Mạnh Cường
16

A Numerical Study of Air Conditioning Energy Saving Mechanism

Nguyen Anh Tuan, Nguyen Manh Cuong, K. David Huang, Hoai-Nam Nguyen

The 15­th Asia pacific automotive engineering conference, October, 2009.

NCS. Nguyễn Mạnh Cường
17 Nguyễn Mạnh Cường, “Một số gợi ý nhằm nâng cao hiệu quả trong việc ra đề, hướng dẫn và đánh giá sinh viên thực hiện đồ án tốt nghiệp tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên”, Tập san Sư  phạm Kỹ thuật và Công nghệ, Số 1, 1/2007, Trường ĐHSP KT Hưng Yên. NCS. Nguyễn Mạnh Cường
18 Nguyễn Mạnh Cường, Phan Văn Giản, “Xây dựng chương trình đào tạo theo định hướng Modul”, Tập san Sư  phạm Kỹ thuật và Công nghệ, Số 2, 6/2007, Trường ĐHSP KT Hưng Yên. NCS. Nguyễn Mạnh Cường
19 Nguyễn Mạnh Cường, Phan Văn Giản, “Xác định nhu cầu bồi dưỡng giáo viên cơ khí động lực tại các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề-thực trạng và giải pháp”, Tập san Sư  phạm Kỹ thuật và Công nghệ, Số 2, 6/2007, Trường ĐHSP KT Hưng Yên. NCS. Nguyễn Mạnh Cường
20 Nguyễn Ngọc Quế, Vũ Xuân Trường “Nghiên cứu động lực học vi sai của máy kéo bánh” Tạp chí khoa học kỹ thuật nông nghiệp & nông thôn, 03/2007. ThS. Vũ Xuân Trường
21 Vũ Xuân Trường “Nghiên cứu ảnh hưởng cơ cấu vi sai đến tính chất kéo bám của máy kéo bánh khi làm việc trên dốc ngang” Tập san Sư phạm Kỹ thuật & Công nghệ trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên, 01/2009. ThS. Vũ Xuân Trường
22    
Quay lại
Tiêu điểm
Yahoo:   
khoackdl@utehy.edu.vn

Số lượt truy cập:
262839