CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CHUNG

  • Đào tạo các hệ cử nhân, kỹ sư các chuyên ngành: Ô tô và xe chuyên dụng, Cơ điện tử ô tô, Cơ điện, Nhiệt lạnh và điều hòa không khí.
  • Nghiên cứu và phát triển trong các lĩnh vực kỹ thuật ô tô, cơ điện tử ô tô, động cơ đốt trong, cơ điện, nhiệt lạnh và điều hòa không khí.
  • Cung cấp các dịch vụ đào tạo, chuyển giao công nghệ, bảo dưỡng, sửa chữa, tư vấn, giám định về lĩnh vực ô tôQuay lại
Tiêu điểm
Yahoo:   
khoackdl@utehy.edu.vn

Số lượt truy cập:
265286