Cơ sở vật chất

1. Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô

  • Các phòng thí nghiệm:

Phòng thí nghiệm thuỷ lực – khí nén

•  Phòng thí nghiệm nhiên liệu xăng và diesel

  • Các hệ thống thiết bị thí nghiệm quan trọng:

02 Xưởng thực hành – thí nghiệm với đầy đủ trang thiết bị hiện đại;

01 Phòng máy tính – thực tập môn chuyên ngành;

Hệ thống thiết bị kiểm tra chẩn đoán động cơ, thiết bị kiểm tra góc độ bánh xe, thiết bị kiểm tra phanh, thiết bị kiểm tra điện ôtô , thiết bị thí nghiệm và đo công suất động cơ.

2. Chuyên ngành Cơ điện tử ô tô và xe chuyên dụng

  • Các phòng thí nghiệm:

Phòng thí nghiệm thuỷ lực – khí nén

Phòng thí nghiệm kiểm tra chẩn đoán

  • Các hệ thống thiết bị thí nghiệm quan trọng;

02 Xưởng thực hành – thí nghiệm với đầy đủ trang thiết bị hiện đại;

01 Phòng máy tính – thực tập môn chuyên ngành;

Hệ thống thiết bị kiểm tra chẩn đoán rung động, thiết bị kiểm tra nhiệt độ, thiết bị kiểm tra độ cân bằng, ...

3. Chuyên ngành Cơ điện và bảo trì

  • Các hệ thống thiết bị thí nghiệm quan trọng;

02 Xưởng thực hành – thí nghiệm với đầy đủ trang thiết bị hiện đại;

01 Phòng máy tính – thực tập môn chuyên ngành;

Hệ thống thiết bị kiểm tra chẩn đoán rung động, thiết bị kiểm tra nhiệt độ, thiết bị kiểm tra độ cân bằng….

  • Các phòng thí nghiệm:

Phòng thí nghiệm thuỷ lực – khí nén.

Phòng thí nghiệm kiểm tra chẩn đoán
Quay lại
Tiêu điểm
Yahoo:   
khoackdl@utehy.edu.vn

Số lượt truy cập:
262844