Bộ môn công nghệ ô tô

 

Họ và tên:

Nguyễn Mạnh Cường

Ngày sinh:

15/05/1977

Giới tính:

Nam

Quê quán:

Thạch Khôi, Gia Lộc, Hải Dương

Chức danh:

Giảng viên

Trình độ:

Thạc sĩ khoa học (NCS)

Chức vụ:

Phụ trách Bộ môn Công nghệ ô tô

Phòng làm việc:

Bộ môn Công nghệ ô tô

Điện thoại:

(84)-321-713085

Cell phone:

0982 911198

E-mail:

nguyencuongutehy@gmail.com

Website:

http://khoacokhidongluc.utehy.edu.vn

 

>>> Chi tiết…

 

Họ và tên:

Vũ Xuân Trường

Ngày sinh:

11/10/1977

Giới tính:

Nam

Quê quán:

Xuân Ninh, Xuân Trường, Nam Định

Chức danh:

………………………………………

Trình độ:

Thạc sĩ kỹ thuật

Chức vụ:

P.Trưởng bộ môn Công nghệ ôtô

Phòng làm việc:

Bộ môn Công nghệ ô tô

Điện thoại:

0975.830.160

E-mail:

vutruong07@gmail.com

Website:

………………………………………

 

>>> Chi tiết…

Họ và tên:

Lê Anh Vũ

Ngày sinh:

1980

Giới tính:

Nam

Quê quán:

Giai Phạm, Yên Mỹ, Hưng Yên

Chức danh:

………………………………………

Trình độ:

Thạc sĩ khoa học (NCS)

Chức vụ:

Phó Trưởng khoa Cơ khí Động lực

Phòng làm việc:

………………………………………

Điện thoại:

Cell phone:

(84)-321-713085

 

E-mail:

leanhvu.oto@gmail.com

Website:

………………………………………

 

>>> Chi tiết…

 

Họ và tên:

Đinh Ngọc Ân

Ngày sinh:

24-4-1947

Giới tính:

Nam

Quê quán:

Khánh Hải-Yên Khánh- Ninh Bình

Chức danh:

Giảng viên chính

Trình độ:

Tiến sỹ

Chức vụ:

……………………………….

Phòng làm việc:

Bộ môn Công nghệ ô tô

Điện thoại:

Cell phone:

……………………………….

0913214496

E-mail:

dinhngocan.utehy@gmail.com

Website:

………………………………..

 

>>> Chi tiết…

   

Họ và tên:

Nông Văn Vìn

Ngày sinh:

26/11/1947

Giới tính:

Nam

Quê quán:

Phúc Sen, Quảng Uyên, Cao Bằng

Chức danh:

Giảng viên chính

Trình độ:

PGS. Tiến sĩ

Chức vụ:

 

Phòng làm việc:

Bộ môn Công nghệ ô tô

Điện thoại:

(04) 38767826

Cell phone:

0912 019 957

E-mail:

nongvanvin@gmail.com

Website:

………………………………………

 

>>> Chi tiết…

   

Họ và tên:

Nguyễn Thanh Quang

Ngày sinh:

03/08/1957

Giới tính:

Nam

Quê quán:

Thái Thụy- Thái Bình.

Chức danh:

 Phó giáo sư  (năm 2016)

Trình độ:

Tiến sĩ

Chức vụ:

Giảng viên

Phòng làm việc:

…………………………………

Điện thoại:

 

Cell phone:

0903 404 601

E-mail:

nguyenthanhquang@utehy.edu.vn

Website:

…………………………………

 

>>> Chi tiết…

   

Họ và tên:

Nguyễn Văn Thịnh

Ngày sinh:

26/09/1977

Giới tính:

Nam

Quê quán:

Nhật Tựu, Kim Bảng, Hà Nam

 

Chức danh:

 Trưởng phòng TN CĐT ô tô

Trình độ:

Tiến sĩ

Chức vụ:

 Trưởng phòng TN CĐT Ô TÔ

Phòng làm việc:

…………………………………

Điện thoại:

 

Cell phone:

09.753.357.68 

E-mail:

thinhspkt@gmail.com

Website:

…………………………………

>>> Chi tiết…

 
 

Họ và tên:

Luyện Văn Hiếu

Ngày sinh:

25/01/1979

Giới tính:

Nam

Quê quán:

Trung Hưng, Yên Mỹ, Hưng Yên

Chức danh:

Giảng viên

Trình độ:

Thạc sĩ (NCS)

Chức vụ:

 

Phòng làm việc:

Bộ môn Công nghệ ô tô

Điện thoại:

(84)-321-713085

Cell phone:

01699.83.83.82

E-mail:

Lvhieugt@gmail.com

Website:

………………………………………

 

>>> Chi tiết…

 

Họ và tên:

Đồng Minh Tuấn

Ngày sinh:

07/09/1980

Giới tính:

Nam

Quê quán:

Cộng Hòa, Nam Sách, Hải Dương

Chức danh:

Giảng viên

Trình độ:

Thạc sĩ khoa học

Chức vụ:

 

Phòng làm việc:

Bộ môn Công nghệ ô tô

Điện thoại:

(84)-0320-6569036

Cell phone:

0983744750

E-mail:

Tuangiabonhi@yahoo.com

Website:

………………………………………

 

>>> Chi tiết…

 

Họ và tên:

Khổng Văn Nguyên

Ngày sinh:

25/01/1984

Giới tính:

Nam

Quê quán:

Đông Mỹ, TP.Thái Bình, Thái Bình

Chức danh:

Giảng viên

Trình độ:

Thạc sĩ khoa học (NCS)

Chức vụ:

 

Phòng làm việc:

Bộ môn Công nghệ ô tô

Điện thoại:

(84)-321-713085

Cell phone:

0984761582

E-mail:

kvnguyen251@gmail.com

Website:

………………………………………

 

>>> Chi tiết…

 

Họ và tên:

Đỗ Văn Cường

Ngày sinh:

17-02-1983

Giới tính:

Nam

Quê quán:

Ninh Hoà-Ninh Giang-Hải Dương

Chức danh:

Giảng viên

Trình độ:

Thạc sĩ (NCS)

Chức vụ:

 

Phòng làm việc:

Bộ môn Công nghệ ô tô

Điện thoại:

 

E-mail:

cuongdv.utehy@gmail.com

Website:

………………………………………

 

>>> Chi tiết…

 

Họ và tên:

Phạm Văn Hải

Ngày sinh:

11/01/1984

Giới tính:

Nam

Quê quán:

Long Hưng – Văn Giang – Hưng Yên

Chức danh:

Giảng viên

Trình độ:

Thạc sĩ

Chức vụ:

 

Phòng làm việc:

Bộ môn Công nghệ ô tô

Điện thoại:

(84)-321-713085

Cell phone:

01674087485

E-mail:

haiphamvan110184@gmail.com

Website:

………………………………………

 

>>> Chi tiết…

 

Họ và tên:

Phạm Văn Kiêm

Ngày sinh:

26/02/1986

Giới tính:

Nam

Quê quán:

Hải Toàn – Hải Hậu – Nam Định

Chức danh:

Giảng viên

Trình độ:

Thạc sĩ

Chức vụ:

Giảng viên

Phòng làm việc:

Bộ môn Công nghệ ô tô

Điện thoại:

Cell phone:

(84)-321-713085

0916.945.225

E-mail:

phamkiem.utehy@gmail.com

Website:

………………………………………

 

>>> Chi tiết…

 

Họ và tên:

Vũ Đình Nam

Ngày sinh:

26/03/1985

Giới tính:

Nam

Quê quán:

Kim Chân, Tp.Bắc Ninh, Bắc Ninh

Chức danh:

………………………………………

Trình độ:

Thạc sĩ (NCS)

Chức vụ:

Giảng viên

Phòng làm việc:

Bộ môn Công nghệ ô tô

Điện thoại:

 

Số Fax:

…………………………………………

E-mail:

dinhnam.ice.hut@gmail.com

Website:

…………………………………………

 

>>> Chi tiết…

   
 

Họ và tên:

Trần Văn Thoan

Ngày sinh:

13/10/1987

Giới tính:

Nam

Quê quán:

Hoàn Long – Yên Mỹ – Hưng Yên

Chức danh:

Giảng viên

Trình độ:

Thạc sĩ (NCS)

Chức vụ:

 

Phòng làm việc:

Bộ môn Công nghệ ô tô

Điện thoại:

………………………………………

Cell phone:

0987.002.504

E-mail:

tranthoandlk3@gmail.com

Website:

………………………………………

 

>>> Chi tiết…

   

Họ và tên:

Bùi Hà Trung

Ngày sinh:

 06/10/1982

Giới tính:

Nam

Quê quán:

Trung Dũng – Tiên Lữ - Hưng Yên

Chức danh:

Giảng viên

Trình độ:

Thạc sĩ

Chức vụ:

………………………….

Phòng làm việc:

 Bộ môn Công nghệ Ô tô

Điện thoại:

 0976.725.396

E-mail:

buihatrung79@gmail.com

Website:

………………………….

 

>>> Chi tiết…

   

Họ và tên:

Nguyễn Năng Minh

Ngày sinh:

 20-09-1982

Giới tính:

Nam

Quê quán:

203 Chương Dương–TP Hải Dương 

Chức danh:

Giảng viên

Trình độ:

Thạc sĩ

Chức vụ:

………………………….

Phòng làm việc:

 Bộ môn Công nghệ Ô tô

Điện thoại:

 0985439372

E-mail:

ngnangminh@gmail.com

Website:

………………………….

>>> Chi tiết…