Bộ môn công nghệ ô tô

 

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM, HỌC VỊ

CHỨC VỤ, CHỨC DANH

LIÊN HỆ GHI CHÚ
1
Nguyễn Mạnh Cường TS Phụ trách bộ môn

0982 911198

nguyencuongutehy@gmail.com

Chi tiết
2 Vũ Xuân Trường ThS

Phó bí thư chi bộ,

phó trưởng bộ môn

0975.830.160

vutruong07@gmail.com

Chi tiết
3 Lê Anh Vũ TS Phó trưởng khoa

0986.093.147

leanhvu.oto@gmail.com

Chi tiết
4 Nguyễn Văn Thịnh TS Giảng viên

0975335768

thinhspkt@gmail.com

Chi tiết
5

Luyện Văn Hiếu

TS Giảng viên Lvhieugt@gmail.com

 

Chi tiết

6 Đồng Minh Tuấn ThS Giảng viên

0983744750

tuangiabonhi@gmail.com

Chi tiết
7 Nguyễn Năng Minh ThS Giảng viên

0985439372

ngnangminh@gmail.com

Chi tiết
8 Bùi Hà Trung ThS Giảng viên

0976725396

Buihatrung79@gmail.com

Chi tiết
9 Khổng Văn Nguyên TS Giảng viên

0984761582 hoặc 0917662696

kvnguyen251@gmail.com

Chi tiết
10 Phạm Văn Hải ThS Giảng viên

0374.087.485

haiphamvan110184@gmail.com

Chi tiết
11 Trần Văn Thoan TS

Phó bí thư LCĐ

Giảng viên

02213 713 085

tranthoandlk3@gmail.com

Chi tiết
12

 

Đỗ Văn Cường

ThS

NCS tại Hàn Quốc

Giảng viên    
13

 

Vũ Đình Nam

ThS

NCS tại Hàn Quốc

Giảng viên    
14 Đinh Ngọc Ân TS

Giảng viên

thỉnh giảng

   
15 Nông Văn Vìn PGS, TS

Giảng viên

thỉnh giảng