Trung tâm TH - TN&ƯDCN

  Họ và tên:

Lê Đăng Đông

  Ngày sinh:

19/09/1976

  Giới tính:

Nam

  Quê quán:

Hòa Hải, Hương Khê, Hà Tĩnh

  Chức danh:

Giảng viên

  Trình độ:

Thạc sĩ khoa học (NCS)

  Chức vụ:

Giám đốc Trung tâm Thực hành thí nghiệm và Ứng dụng công nghệ

  Phòng làm việc:

Tầng 2 xưởng Thực hành thí nghiệm khoa CKĐL

  Điện thoại:

(84)-321-713085

  Cell phone:

0983 584217

  E-mail:

ledangdong@yahoo.com

ledangdongutehy@gmail.com

  Website:

…………………………………………………
                                    >>> Chi tiết

   

  Họ và tên:

Nguyễn Văn Nhơn

  Ngày sinh:

16/06/1975

  Giới tính:

Nam

  Quê quán:

Minh châu, Yên Mỹ, Hưng yên

  Chức danh:

Giảng viên

  Trình độ:

Thạc sĩ kỹ thuật

  Chức vụ:

Phó GĐTT TH,TN&ƯDCN Khoa CKĐL

  Phòng làm việc:

P 202 TH,TN&ƯDCN Khoa CKĐL

  Điện thoại:

(84)-321-713085

  Cell phone:

0912.655.583; 0968.133.683

  E-mail:

Nhon.dhspkt@gmail.com

  Website:

…………………………………………………
                                     >>> Chi tiết

   

  Họ và tên:

Bùi Đức Hạnh

  Ngày sinh:

21/10/1974

  Giới tính:

Nam

  Quê quán:

Tân Dân, Khoái Châu, Hưng Yên

  Chức danh:

Giảng viên

  Trình độ:

Thạc sĩ kỹ thuật

  Chức vụ:

 Chủ tịch Công đoàn Khoa CKĐL

  Phòng làm việc:

…………………………………………………

  Điện thoại

(84)-3213-713085

  Cell phone:

0982 829 775

  E-mail:

hanhbuiduc@gmail.com

  Website:

…………………………………………………
                                       >>> Chi tiết

   

  Họ và tên:

Lê Vĩnh Sơn

  Ngày sinh:

30/04/1980

  Giới tính:

Nam

  Quê quán:

Việt hòa, Khoái châu, Hưng yên

  Chức danh:

Giảng viên

  Trình độ:

Thạc sĩ kỹ thuật

  Chức vụ:

 

  Phòng làm việc:

…………………………………………………

  Điện thoại:

(84)-321-713085

  Cell phone:

0989 371030

  E-mail:

vinhson.utehy@gmail.com

  Website:

…………………………………………………
                                         >>> Chi tiết

   

  Họ và tên:

Trần Văn Đăng

  Ngày sinh:

05/07/1984

  Giới tính:

Nam

  Quê quán:

Nam Hưng - Nam Sách – Hải Dương.

  Chức danh:

Giảng viên

  Trình độ:

Thạc sĩ khoa học (NCS)

  Chức vụ:

 Bí thư Liên chi đoàn Khoa CKĐL

  Phòng làm việc:

…………………………………………………

  Điện thoại:

 

  Cell phone:

0978 659 839

  E-mail:

Trandang.utehy@gmail.com

  Website:

…………………………………………………
                                       >>> Chi tiết

   

  Họ và tên:

Bùi Hải Nam

  Ngày sinh:

02/07/1985

  Giới tính:

Nam

  Quê quán:

Sơn Đông, Sơn Tây, Hà Nội

  Chức danh:

Giảng viên

  Trình độ:

Thạc sĩ kỹ thuật

  Chức vụ:

 Bí thư Chi đoàn giáo viên

  Phòng làm việc:

…………………………………………………

  Điện thoại:

(84)-321-713085

  Cell phone:

0975223607

  E-mail:

buihainam.spkt@gmail.com

  Website:

…………………………………………………
                                 >>> Chi tiết

   

  Họ và tên:

Dương Thị Thu Hằng

  Ngày sinh:

18/09/1986

  Giới tính:

Nữ

  Quê quán:

An Mỹ, Quỳnh Phụ, Thái Bình

  Chức danh:

Giảng viên

  Trình độ:

Thạc sĩ khoa học

  Chức vụ:

 

  Phòng làm việc:

…………………………………………………

  Điện thoại:

(84)-321-713085

  Cell phone:

0989 223 102

  E-mail:

thuhangdlk2@gmail.com

  Website:

…………………………………………………
                               >>> Chi tiết

   
   

  Họ và tên:

Nguyễn Văn Huỳnh

  Ngày sinh:

15/05/1979

  Giới tính:

Nam

  Quê quán:

Yên Hòa, Yên Mỹ, Hưng yên

  Chức danh:

Giảng viên

  Trình độ:

Thạc sĩ kỹ thuật

  Chức vụ:

 

  Phòng làm việc:

…………………………………………………

  Điện thoại:

(84)-321-713085

  Cell phone:

0982 155 790

  E-mail:

Vanhuynhutehy.edu@gmail.com

  Website:

…………………………………………………
                                >>> Chi tiết

   

Họ và tên:

Nguyễn Văn Nhỉnh

Ngày sinh:

01/03/1986

Giới tính:

Nam

Quê quán:

Minh Châu, Yên Mỹ, Hưng yên

Chức danh:

Giảng viên

Trình độ:

Thạc sĩ kỹ thuật

Chức vụ:

 

Phòng làm việc:

…………………………………………………

Điện thoại:

 

Cell phone:

0979.117.492

E-mail:

huynhinhutehy@gmail.com

Website:

…………………………………………………
                         >>> Chi tiết