Lịch sử phát triển

50 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

1966-2016

 • Khoa cơ khí động lực tiền thân là Ban nguội, trải qua quá trình hình thành và phát triển gắn liền với 50 năm phát triển của nhà trường.
 • Năm 1966 Trường Trung cấp Công nghiệp được thành lập, thuộc Bộ Công nghiệp nặng. Trường được giao nhiệm vụ đào tạo 2 nghề: Nghề Cơ khí và Nghề Sửa chữa Ô tô.
 • Thời kỳ 1966-1969: Nghề Sửa chữa Ô tô gồm tổ trưởng là Thầy Nguyễn văn Hiếu và các Thầy Kiêu, Thầy Cán, Thầy Quân, Thầy Hy, Thầy Bính, Thầy Bất.
 • Năm 1970: Trường Trung cấp Công nghiệp được nâng lên thành trường Giáo viên dạy nghề I, thuộc Tổng cục Dạy nghề. Năm 1971 tổ sửa chữa Ôtô được đổi tên thành Ban Nguội. Thời kỳ này theo sự phân công của Tổng cục dạy nghề, Trường Giáo viên dạy nghề I đào tạo Giáo viên cho 4 nghề gồm: Nghề Tiện, phay bào, nghề Nguội sửa chữa, nghề Rèn, nghề Đúc và Mộc mẫu. Như vậy nghề sửa chữa Ô tô bắt đầu ngừng tuyển sinh để chuyển sang đào tạo nghề Nguội sửa chữa. Năm 1973: Tổ trưởng Ban nguội là Thầy Quân, các thầy cô trong ban gồm: Thầy Kiêu, Thầy Cán, Thầy Hiếu, Thầy Hy, Thầy Bính, Thầy Bất, Thầy Vinh.
 • Năm 1974: Tổ trưởng Ban nguội là Thầy Hứa Như Cán. Các thầy cô trong ban gồm: Thầy Kiêu, Thầy Quân, Thầy Hiếu, Thầy Hy, Thầy Bính, Thầy Bất, Thầy Vinh.
 • Từ năm 1975 lực lượng giáo viên của Ban được bổ sung tăng cường để đáp ứng với nhu cầu phát triển đào tạo.
 • Năm 1975 -1981: Trưởng Ban Nguội là Thầy Nguyễn Văn Lân. Các thầy cô trong ban gồm Thầy Hy, Thầy Quân, Thầy Dung, Thầy Trần Vương, Thầy Thời, Cô Lấn, Thầy Chuông, Thầy Hùng, Thầy Cao Xuân Sơn, Thầy Hạt, Cô Doanh, Cô Quất, Cô Sợi, Thầy Cộng, Thầy Đặng Minh Sơn, Thầy Động, Thầy Nguyễn Đức Dũng, Thầy Trần Ái Trung, Thầy Thứ, Thầy Bàn.
 • Giai đoạn từ năm 1981 đến năm 1990 có khá nhiều biến động trong đội ngũ giáo viên của Ban, chủ yếu là các Thầy cô được cử đi học tập nâng cao trình độ ở nước ngoài.
 • Năm 1981-1983: Ban nguội được đổi tên thành Ban nguội sửa chữa. Trưởng Ban giai đoạn này là Thầy Nguyễn Dung. Các thầy, cô trong ban gồm: Thầy Chuông, Thầy Hùng, Cô Lấn, Thầy Trần Vương, Thầy Cao Xuân Sơn, Thầy Đặng Minh Sơn,Thầy Bàn, Thầy Động Thầy Nguyễn Đức Dũng, Cô Sâm, Thầy Hiển.
 • Năm 1983- 1984: Trưởng Ban Nguội sửa chữa là Thầy Hoàng Đức Phi. Các thầy cô trong ban gồm: Thầy Trần Sơn, Thầy Bàn, Thầy Đỗ Chí Dũng, Thầy Giang, Thầy Ý, Thầy Hưng, Thầy Quang, Thầy Lê Tân, Thầy Nguyễn Đức Dũng.
 • Năm 1984-1986: Trưởng ban Nguội sửa chữa là Thầy Trần Sơn và các Thầy Bàn, Thầy Đỗ Chí Dũng, Thầy Giang, Thầy Hưng, Thầy Lê Tân, Thầy Nguyễn Viết Tuấn, Cô Lấn, Cô Sâm, Thầy Đồng, Thầy Khế, Thầy Nguyễn Minh, Thầy Vang, Thầy Cao Xuân.
 • Năm 1986-1988: Trưởng Ban là Thầy Nguyễn Viết Tuấn và các Thầy Chuông, Thầy Đặng Minh Sơn, Thầy Thứ, Cô Lấn, Cô Sâm, Thầy Đào Chí Cường, Thầy Cao Xuân.
 • Năm 1988-1990: Trưởng Ban là Thầy Đặng Minh Sơn. Các thầy cô trong ban gồm: Thầy Chuông, Thầy Thứ, Cô Lấn, Cô Sâm, Thầy Đào Chí Cường, Thầy Cao Xuân, Thầy Giản.
 • Giai đoạn từ giữa năm 1990 đến cuối năm 1992 do thầy Đặng Minh Sơn chuyển công tác nên công tác quản lý Ban nguội được tạm thời giao cho thầy Đào Chí Cường. Giai đoạn này số sinh viên của Ban khá đông nhưng lực lượng giảng viên lại rất mỏng do một số các thầy cô vẫn đang học tập ở nước ngoài. Ban Nguội thời kỳ này chỉ gồm 5 thầy cô: Thầy Đào Chí Cường, Thầy Giản, Cô Lấn, Cô Sâm, Thầy Cao Xuân Sơn.
 • Năm 1991-1993: Nhà trường thành lập Ban Điện - Động lực với các thành viên gồm: Thầy Trần Sơn, Thầy Trọng, Thầy Hóa.
 • Năm 1993-1995: Sát nhập Ban Nguội sửa chữa và Ban Điện - Động lực thành Ban Động lực. Trưởng khoa là Thầy Nguyễn Viết Tuấn và các Thầy Hóa, Thầy Trọng, Thầy Giản, Thầy Đông, Cô Lấn, Cô Sâm, Thầy Đào Chí Cường, Thầy Đỗ Chí Dũng, Thầy Cao Xuân Sơn, Cô Trần Thu Bình.
 • Cuối năm 1995 để bắt kịp với xu thế phát triển chung về nguồn nhân lực trong xã hội, Ban Động lực được đổi tên thành khoa Kỹ thuật ô tô và Sửa chữa thiết bị công nghiệp, với chức năng đào tạo 2 ngành: Kỹ thuật ô tô và Nguội sửa chữa thiết bị công nghiệp.
 • Giai đoạn 1996 – 1998 Khoa Kỹ thuật ô tô và Sửa chữa thiết bị công nghiệp được tiếp nhận đầu tư Dự án cho ngành Kỹ thuật ô tô từ chính phủ CHLB Đức, các thầy Ngô văn Hóa, Thầy Đào Chí Cường, Thầy Phan Văn Giản, Cô Trần Thu Bình được cử sang CHLB Đức học tập, Lực lượng giảng viên trong khoa còn khá mỏng, vì vậy được bổ sung thêm Thầy Lê Đăng Đông và Thầy Thuần.
 • Giai đoạn 1998-2003: Khoa Kỹ thuật ô tô và Sửa chữa thiết bị công nghiệp đổi tên thành Khoa Kỹ thuật ô tô. Trưởng khoa là Thầy Nguyễn Văn Huyến. Các thầy cô trong khoa gồm: Thầy Hóa, Thầy Trọng, Thầy Giản, Cô Lấn, Cô Sâm, Thầy Đào Chí Cường, Thầy Dũng, Thầy Cao Xuân Sơn, Cô Trần Thu Bình, Thầy Đông, Thầy Thuần.
 • Năm 2001 khoa được bổ sung thêm một số giảng viên tốt nghiệp từ các trường đại học trong nước gồm: Thầy Nguyễn Văn Thịnh Cô Phạm Thị Minh Huệ, Thầy Nguyễn Mạnh Cường và Thầy Vũ Xuân Trường, Thầy Bùi Đức Hạnh, Thầy Nguyễn Văn Nhơn, Thầy Nguyễn Văn Huỳnh.
 • Giai đoạn này trong biên chế của khoa còn có bộ môn Kỹ thuật cơ sở, gồm các thầy cô: Thầy Kim, Thầy Tiến, Cô Phúc, Thầy Hậu, Cô Hương, Cô Liên, Thầy Nguyễn Văn Thuận, sau một thời gian bộ môn này tách ra để thành lập các khoa chuyên môn riêng.
 • Năm 2003-2008: Trường được nâng cấp và đổi tên thành trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng yên, Khoa Kỹ thuật ô tô được đổi tên thành Khoa Cơ khí Động lực và được giao nhiệm vụ đào tạo Cử nhân, Kỹ sư cho 2 ngành là: Công nghệ Kỹ thuật ô tô và Công nghệ Cơ điện và bảo trì (phát triển từ nghề Nguội sửa chữa thiết bị công nghiệp). Trưởng khoa là Thầy Phan Văn Giản. Phó trưởng khoa là Thầy Đào Chí Cường. Các thầy cô trong khoa gồm: Thầy Hóa, Thầy Trọng, Thầy Đông, Cô Sâm, Cô Trần Thu Bình, Cô Huệ, Thầy Thịnh, Thầy Thuận, Thầy Dũng, Thầy Cao Xuân Sơn, Thầy Phan Văn Bình, Thầy Trường, Thầy Giang, Thầy Trương Dũng Tuấn, Thầy Tân, Thầy Huy, Thầy Công, Cô Hiền, Thầy Hạnh, Thầy Huỳnh, Thầy Nhơn, Thầy Nguyễn Mạnh Cường, Thầy Lê Anh Vũ. Năm 2006 được bổ sung Thầy Lê Vĩnh Sơn, năm 2007 bổ sung thầy Lê Ngọc Trúc.
 • Năm 2008-2013: Giai đoạn này Khoa Cơ khí Động lực có khá nhiều biến động trong nhân sự và lãnh đạo. Trưởng khoa là Thầy Nghĩa sau đó là Thầy Trương Ngọc Tuấn, tiếp theo lần lượt vị trí trưởng khoa là các thầy: Nguyễn Hoài Ân, Thầy Lưu, Thầy Đinh Ngọc Ân và Thầy Hóa (phó khoa/ phụ trách khoa) Các thầy, cô gồm: Thầy Trọng, Cô Trần Thu Bình, Thầy Đào Chí Cường, Thầy Dũng, Thầy Thuận, Thầy Đông, Cô Dương Thị Thu Hằng, Cô Đặng Thị Bình, Cô Huệ, Thầy Thịnh, Thầy Trúc, Thầy Vũ Xuân Trường, Thầy Hạnh, Thầy Huỳnh, Thầy Nhơn, Thầy Vũ, Thầy Lê Vĩnh Sơn, Thầy Hưng, Thầy Hà, Thầy Lê Trí Quang, Thầy Đỗ Văn Cường, Thầy Kiêm, Thầy Nguyễn Mạnh Cường, Thầy Vũ Đình Nam, Thầy Trần Văn Đăng, Thầy Bùi Hải Nam, Thầy Đồng Minh Tuấn, Thầy Trương Dũng Tuấn, Thầy Nguyễn văn Tân, Thầy Huy, Thầy Phan Văn Bình, Thầy Phạm Văn Giang (giáo vụ khoa), Cô Huyền, Thầy Anh. Giai đoạn này khoa bắt đầu có một số thầy công tác ở trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Đại học Nông nghiệp Hà Nội đã nghỉ hưu về tham gia giảng dạy như thầy Võ Nghĩa, thầy Đinh Ngọc Ân, thầy Nguyễn Văn Hân, thầy Vũ Hoài Ân, thầy Nông Văn Vìn, Thầy Nguyễn Thanh Quang.
 • Từ năm 2013 đến nay: Trưởng khoa là Thầy Đào Chí Cường, kiêm nhiệm Trưởng Bộ môn Công nghệ Cơ điện lạnh và Điều hòa không khí. Phó trưởng khoa là Thầy Lê Anh Vũ. Các giảng viên trong khoa gồm: Thầy Nguyễn Mạnh Cường (Trưởng Bộ môn Công nghệ ô tô), Thầy Vũ Xuân Trường (Phó trưởng Bộ môn Công nghệ ô tô), Thầy Lê Đăng Đông (Giám đốc trung tâm thực hành thí nghiệm và ƯDCN), Thầy Nguyễn Văn Nhơn (Phó giám đốc trung tâm thực hành thí nghiệm và ƯDCN), Thầy Lê Ngọc Trúc (Phó trưởng Bộ môn Công nghệ Cơ điện lạnh và Điều hòa không khí – đến năm 2015 đi NCS tại Hàn Quốc), Thầy Nguyễn Hải Hà (đảm nhiệm vị trí Phó trưởng bộ môn thay thầy Trúc), Thầy Bùi Đức Hạnh (Chủ tịch Công đoàn khoa), Thầy Trần Văn Đăng (Bí thư liên chi đoàn khoa), Thầy Nông văn Vìn, Thầy Đinh Ngọc Ân, Thầy Nguyễn Thanh Quang, Thầy Nguyễn Văn Thịnh, Thầy Đỗ Văn Cường, Thầy Đồng Minh Tuấn, Thầy Khổng Văn Nguyên, Thầy Phạm Văn Kiêm, Thầy Bùi Hà Trung, Thầy Phạm Văn Hải, Thầy Nguyễn Năng Minh, Thầy Luyện Văn Hiếu, Thầy Trần Văn Thoan, Thầy Vũ Đình Nam, Thầy Đỗ Chí Dũng, Cô Đặng Thị Bình, Thầy Phạm Hữu Hưng, Thầy Lê Trí Quang, , Cô Dương Thị Thu Hằng, , Thầy Nguyễn Văn Huỳnh, Thầy Lê Vĩnh Sơn, Thầy Trần Văn Đăng, Thầy Bùi Hải Nam, Thầy Nguyễn Văn Nhỉnh, Thầy Phạm Văn Giang (giáo vụ khoa).

Trong 50 năm phát triển và trưởng thành, mặc dù có nhiều biến động do các yếu tố khách quan, nhưng thời kỳ nào các thầy cô trong khoa cũng đều cố gắng phấn đấu, rèn luyện để xứng với danh hiệu người giáo viên dạy nghề, giảng viên đại học. Từ những ngày đầu các thầy cô chỉ có trình độ đại học, cao đẳng, đến nay 100% giảng viên khoa Cơ khí động lực có trình độ từ Thạc sĩ trở lên, trong đó có: 02 PGS, 05 tiến sĩ, 14 NCS.

50 năm, một chặng đường khá dài cho một đời người để tạo dựng một chỗ đứng, khẳng định sự nghiệp. Đối với một tập thể, một đơn vị cũng là khoảng thời gian đủ để khẳng định uy tín và làm lên một thương hiệu vững bền. Từ bắc chí nam, trong lĩnh vực đào tạo giáo viên dạy nghề, khi nhắc đến cái nôi, đến cơ sở đào tạo giáo viên dạy nghề có uy tín, không ai là không nhắc đến trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng yên (trước đây là trường Giáo viên dạy nghề 1 rồi trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật 1). Trong các tập đoàn, doanh nghiệp, công ty trong và ngoài nước, các thế hệ sinh viên của khoa, của trường cũng khẳng định được vị thế và đẳng cấp của mình, nhiều bạn đã trở thành những nhà lãnh đạo, quản lý có uy tín, được các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp, nhà máy đánh giá cao và trọng dụng.

Giữ vững và phát huy truyền thống đó, thầy và trò khoa Cơ khí động lực đã phấn đấu đạt nhiều thành tích trong giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học… và đã được tặng nhiều danh hiệu thi đua và các phần thưởng cao quí. Chỉ tính trong 10 năm trở lại đây khoa luôn luôn đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến và tập thể lao động xuất sắc và được tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen các cấp:  

- Năm học 2007 – 2008: Tập thể Lao động Tiên tiến. Quyết định số 953/QĐ-ĐHSPKTHY

                                          ngày 3 tháng 9 năm 2008 của Hiệu  trưởng. 

- Năm học 2008-2009:

+ Tập thể Lao động Tiên tiến. Quyết định số 853/QĐ-ĐHSPKTHY ngày 4 tháng 8 năm 2009 của Hiệu trưởng.

+ Tập thể Lao động xuất sắc. Quyết định số 8305/QĐ-BGDĐT ngày 18/11/2009 của

   Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Năm học 2009-2010:

+ Tập thể Lao động Tiên tiến. Quyết định số 425/QĐ-ĐHSPKTHY ngày 27 tháng 7 năm 2010 của Hiệu trưởng.

+ Tập thể Lao động xuất sắc. Quyết định số 5141/QĐ-BGD ĐT ngày 11/11/2010 

+ Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quyết định số 5226/QĐ-BGDĐT ngày 15/11/2010.

- Năm học 2010- 2011.

+ Tập thể Lao động Tiên tiến. Quyết định số 639/QĐ-ĐHSPKTHY ngày 19 tháng 9 năm 2011 của Hiệu trưởng.

+ Tập thể Lao động xuất sắc. Quyết định số 5838/QĐ-BGDĐT ngày 18/11/2011 của Bộ GD-ĐT.

+ Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quyết định số 6278/QĐ-BGDĐT ngày 12/12/2011

- Năm học 2011-2012.

+ Tập thể Lao động tiên tiến. Quyết định số 835/QĐ-ĐHSPKTHY ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Hiệu trưởng.

- Năm học 2012-2013

+ Tập thể Lao động tiên tiến. Quyết định 1170/QĐ-ĐHSPKTHY ngày ngày 30 tháng 8 năm 2013 của Hiệu trưởng.

- Năm học 2013-2014

+ Tập thể Lao động tiên tiến. Quyết định 1036/QĐ-ĐHSPKTHY ngày ngày 15 tháng 08 năm 2014 của Hiệu trưởng.

+ Tập thể Lao động xuất sắc. Quyết định số 5477/QĐ-BGDĐT ngày 18/11/2014 của Bộ GD-ĐT.

- Năm học 2014-2015

+ Tập thể Lao động tiên tiến. Quyết định 936/QĐ-ĐHSPKTHY ngày ngày 22 tháng 7 năm 2015 của Hiệu trưởng.

- Năm học 2012-2013

+ Bằng khen của BCH Công đoàn Giáo dục Việt Nam-Quyết định số128/QĐKT ngày 15/7/2013 Của Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

+ Bằng khen của BCH Tỉnh đoàn Hưng Yên- Quyết định số 85-TĐ ngày 15/7/2013 Của BCH Tỉnh đoàn Hưng Yên.

- Năm 2015-2016:

+ Tập thể lao động tiên tiến (Quyết định 904/QĐ-ĐHSPKTHY ngày ngày 8 tháng 8năm 2016 của Hiệu trưởng).

+ Giấy khen của Đảng bộ Huyện Khoái Châu tặng Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2011 – 2015), Quyết định số 110 – QĐ/HU ngày 19 tháng 2 năm 2016.

KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC