Ban lãnh đạo khoa

Họ và tên:

Lê Anh Vũ

Ngày sinh:

1980

Giới tính:

Nam

Quê quán:

 Hưng Yên

Chức danh:

………………………………………

Trình độ:

Tiến sỹ

Chức vụ:

Trưởng khoa Cơ khí Động lực

Phòng làm việc:

Tầng 2 toà nhà Cơ khí Động lực

Điện thoại:

Cell phone:

...

 

E-mail:

leanhvu.oto@gmail.com

Website:

………………………………………

 

>>> Chi tiết…

Họ và tên:

Khổng Văn Nguyên

Ngày sinh:

1984

Giới tính:

Nam

Quê quán:

 Hưng Yên

Chức danh:

………………………………………

Trình độ:

Tiến sỹ

Chức vụ:

Phó trưởng khoa Cơ khí Động lực

Phòng làm việc:

Tầng 2 toà nhà Cơ khí Động lực

Điện thoại:

Cell phone:

...

 

E-mail:

kvnguyen251@gmail.com

Website:

………………………………………

 

>>> Chi tiết…