Ban lãnh đạo khoa

Họ và tên:

Lê Anh Vũ

Ngày sinh:

1980

Giới tính:

Nam

Quê quán:

Giai Phạm, Yên Mỹ, Hưng Yên

Chức danh:

………………………………………

Trình độ:

Tiến sỹ

Chức vụ:

Phó Trưởng khoa Cơ khí Động lực

Phòng làm việc:

………………………………………

Điện thoại:

Cell phone:

0986093147

 

E-mail:

leanhvu.oto@gmail.com

Website:

………………………………………

 

>>> Chi tiết…