Sơ đồ tổ chức

* Cơ cấu tổ chức

 

* Nhân sự

- Trưởng khoa: TS Lê Anh Vũ

- Phó trưởng khoa: TS Khổng Văn Nguyên

- Chủ tịch công đoàn khoa: ThS Bùi Đức Hạnh

- Bí thư Liên chi Đoàn: Ths Nguyễn Văn Hoàng

* Các bộ môn:


1. Bộ môn Công nghệ ô tô

- Trưởng bộ môn: TS Nguyễn Văn Thịnh

- Phó trưởng bộ môn: TS Trần Văn Thoan

2. Bộ môn Công nghệ Cơ điện lạnh & Điều  hòa không khương

- Trưởng bộ môn : TS Lê Trí Quang

- Phó trưởng bộ môn: NCS Nguyễn Hải Hà

3. Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm và Ứng dụng Công nghệ

- Phó giám đốc trung tâm: ThS Nguyễn Văn Nhơn