Hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Khoa năm 2019

Đăng ngày 22/05/2019 180 lượt xem

Ngày 17 tháng 5 năm 2019, Khoa Cơ khí Động lực đã tổ chức hội nghị Nghiên cứu Khoa học sinh viên. Tổng số nhóm đề tài tham dự là 09 đều đã bảo vệ thành công.

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Người tham gia

Giảng viên hướng dẫn

Lớp

1

Nghiên cứu cải tiến hệ thống điện điều khiển cho điều hòa không khí cục bộ thế hệ cũ.

Bùi Mạnh Cầm

Nguyễn Văn Trúc

Trương Văn Hoàng

ThS. Đặng Thị Bình                  

118161

110187

2

Nghiên cứu, tìm hiểu các phần mềm chuyên ngành nhiệt lạnh, ĐHKK, thông gió (HVAC)

Đỗ Huy Hoàng  

Phạm Tùng Dương;

Nguyễn Văn Tùng;

Hà Minh An;

Phạm Ngọc Sơn

ThS. Phạm Hữu Hưng

118161

 

3

Dùng phần mềm trong tính toán và thiết kế cơ cấu phanh bánh xe cho xe du lịch 4 chỗ

Nguyễn Tiến Đạt

 

ThS. Phạm Văn Hải

106162

4

Nghiên cứu ứng dụng phần mềm ActivInspise tích hợp bảng ActivBoard trong đào tạo chuyên nghành Công nghệ kỹ thuật ô tô

Trần Đình Hoàng      

Đặng Phúc Anh;

Đỗ Bá Bắc;

Nguyễn Khắc Lợi ;

Nguyễn Mạnh Dũng              

TS. Nguyễn Mạnh cường                

106161 106162,

106163

5

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo xe mô hình ô tô tự hành sử dụng hệ thống nhận dạng làn đường, vạch chỉ dẫn

Trần Hải Nam      

Vũ Trường Linh;

Nguyễn Văn Luyện      

TS. Nguyễn Mạnh Cường                

121161; 121171

6

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo xe mô hình ô tô tự hành sử dụng hệ thống nhận dạng và tránh vật cản trên đường

Lê Văn Đức      

Vũ Tuấn Anh   ;

Lê Trọng Nhật    ;

 

ThS. Nguyễn Năng Minh                

121161; 121171

7

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo xe mô hình ô tô tự hành sử dụng hệ thống nhận dạng đèn tín hiệu giao thông

Nguyễn Hoàng Toản      

Trần Xuân Thủy;

Nguyễn Văn Đức      

ThS. Nguyễn Năng Minh                 

121161; 121171  

8

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo xe mô hình ô tô tự hành sử dụng hệ thống dừng, đỗ tự động

Nguyễn Văn Sơn Lâm      

Nguyễn Đình Thi;

Lê Đình Hiện      

ThS. Khổng Văn Nguyên                

121161; 121171  

9

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo xe mô hình ô tô tự hành sử dụng hệ thống nhận dạng chỉ dẫn giao thông

Lâm Ngọc Nam      

Phạm Văn Tiền;

Nguyễn Mạnh Cường      

TS. Lê Anh Vũ                

121161; 121171 /