TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN XÉT TUYỂN BỔ SUNG 800 CHỈ TIÊU ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2019

Đăng ngày 16/08/2019 82 lượt xem

Trong có chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô; Công nghệ Cơ điện tử ô tô và xe chuyen dùng; Công nghệ Cơ điện - Bảo trì; Công nghệ Cơ điện lạnh và Điều hòa không khí