Nở rộ phong trào nghiên cứu khoa học trong Sinh viên

Đăng ngày 15/06/2021 29 lượt xem

Bên cạnh việc học tập, thì nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ không thể thiếu đối với sinh viên. Tổng kết phong trào nghiên cứu khoa học năm học 2020-2021, Khoa Cơ khí Động lực có 20 đề tài báo cáo được nghiệm thu, trong đó có 3 đề tài đánh giá loại xuất sắc được gửi lên cấp trên, còn lại loại tốt và khá.