THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI "SINH VIÊN VỚI Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP" NĂM 2021 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN

Đăng ngày 06/09/2021 21 lượt xem

Thực hiện kế hoạch số 322/TB-ĐHSPKTHY về việc triển khai đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025" của trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên năm 2021. Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức cuộc thi "Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" cấp Trường năm 2021.
1. Thời gian tổ chức: Ngày 27/09/2021
2. Địa điểm: Hội trường B2, Trụ sở chính Khoái Châu - Hưng Yên.
__________________________________________________________________
* Các nhóm tác giả/tác giả đăng ký theo Biểu mẫu đề xuất dự án khởi nghiệp tại link sau: